استادیوسف معصومیان YOUSEF MASOUMIAN | بلاگ

استادیوسف معصومیان YOUSEF MASOUMIAN

ساخت وبلاگ
               

 

استادیوسف معصومیان YOUSEF MASOUMIAN...
ما را در سایت استادیوسف معصومیان YOUSEF MASOUMIAN دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 18 آبان 1398 ساعت: 11:36

EMAM ALI 3

شهادت مولای متقیان حضرت علی(ع) برعموم شیعیان تسلیت باد.

استادیوسف معصومیان YOUSEF MASOUMIAN...
ما را در سایت استادیوسف معصومیان YOUSEF MASOUMIAN دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 18 آبان 1398 ساعت: 11:36

استادیوسف معصومیان YOUSEF MASOUMIAN...
ما را در سایت استادیوسف معصومیان YOUSEF MASOUMIAN دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 18 آبان 1398 ساعت: 11:36

حلول فرخنده عید پر برکت و خوش یمن فطر بر تمامی مسلمین و پایان ماه مهمانی خدا بر تمام روزه داران تبریک و تهنیت باد.

استادیوسف معصومیان YOUSEF MASOUMIAN...
ما را در سایت استادیوسف معصومیان YOUSEF MASOUMIAN دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 18 آبان 1398 ساعت: 11:36

4 مرداد ماه  پنجمین انتخابات انجمن های شورایاری شهر تهران

 

استادیوسف معصومیان YOUSEF MASOUMIAN...
ما را در سایت استادیوسف معصومیان YOUSEF MASOUMIAN دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 18 آبان 1398 ساعت: 11:36

                               

استادیوسف معصومیان YOUSEF MASOUMIAN...
ما را در سایت استادیوسف معصومیان YOUSEF MASOUMIAN دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 18 آبان 1398 ساعت: 11:36

انتصاب استاد یوسف معصومیان به عنوان رئیس هیات ورزشهای رزمی قلعه نو

 

 

استادیوسف معصومیان YOUSEF MASOUMIAN...
ما را در سایت استادیوسف معصومیان YOUSEF MASOUMIAN دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 18 آبان 1398 ساعت: 11:36

استادیوسف معصومیان YOUSEF MASOUMIAN...
ما را در سایت استادیوسف معصومیان YOUSEF MASOUMIAN دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 18 آبان 1398 ساعت: 11:36

باشگاه ورزش رزمی جهانی سیلامبام wsf

استادیوسف معصومیان YOUSEF MASOUMIAN...
ما را در سایت استادیوسف معصومیان YOUSEF MASOUMIAN دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 18 آبان 1398 ساعت: 11:36

 

استادیوسف معصومیان YOUSEF MASOUMIAN...
ما را در سایت استادیوسف معصومیان YOUSEF MASOUMIAN دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 18 آبان 1398 ساعت: 11:36